Bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cài đặt một project laravel trên môi trường windown như thế nào. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Xampp , Composer và cách cài đặt laravel thông qua composer.

Cài đặt Xampp

Đầu tiên chúng ta cần cài đặt môi trường, để làm việc với PHP trên windown. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng Xampp để cài đặt môi trường. Truy cập vào trang chủ của xampp  để tải và cài đặt xampp.

origin_xampp

Sau khi tải xampp ta tiến hành cài đặt như phần mêm bình thường. Sau khi cài đặt thành công ta có mở xampp và start apache, ta truy cập  vào localhost/dashboard trên url website hoặc bấm vào nút admin  của dashboard để kiểm tra xem nó đã hoạt động chưa.

Nếu xampp  cài đặt và chạy thành công nó sẽ hiển thị như sau:

xampp-dashboard

Lưu ý: một số trường hợp chúng ta không thể start apache được là do một số phần mêm đang chạy trên windown (thông thường là skype) để chiếm lấy port 80 của apache trên xamp. Bạn hãy cố gắng thoát khỏi skype và start xampp lại. Chúc bạn thành công

Cài đặt composer

Composer là môt thư viện dùng để quản lý tất cả các thư viện của PHP một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để cài đặt Composer trên windows chúng ta cần truy cập vào websites: tải và tiền hành cài đặt file Composer-Setup.exe.

composer-setup

Sau khi cài đặt thành công, ta kiểm tra lại bằng cách gõ lệnh composer trên command  prompt:

compoer-test

 

Cài đặt laravel

Sau khi cài đặt thành công môi trường cho Laravel, chúng ta tiến hành cài đặt laravel trên windown. Ở đây mình sẽ sử dụng laravel 5.4, nó sẽ tương tự cho các laravel phiên bản 5.x khác

  • Đầu tiên bạn mở command line, truy cập vào thư mục xampp\htdocs, đây sẽ là nơi chứa các project chạy trên môi trường PHP của chúng ta

laravel-01

  • Tiếp đó  chúng ta cài đặt laravel/installer bằng composer:

laravel-02

  • Sau đó, tải và cài đặt source laravel bằng composer :

laravel-03

  • Cuối cùng chạy project laravel bằng cách truy cập vào localhost: http://localhost/ProjectSource/public/

chay-laravel

Như vậy chúng ta đã cài đặt và chạy thành công laravel 5 trên môi trường windows. Trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần chính trong lập trình laravel. Chúc các bạn thực hiện thành công.