Author: Tai Vo

Bài 03 : Router trong Laravel 5

Router là gì Router trong laravel làm nhiệm nhận request và trả kết quả lại cho người dùng. Các file configs router nằm trong thư mục Router trong thư mục routers của sources project laravel Để kiểm tra tất cả các router hiện đang có trong project laravel của bạn, ta sẽ bật command line vào project và gõ lệnh sau: php artisan r:l Trong laravel 5 sẽ cung cấp cho chúng ta tổng cộng 3 loại router: Web Router Web router là config router cho url không có liên quan đến restfull api. Để config web router, bạn vào thư routers và tìm đến file web.php. Route::get('/', function(){ return view('welcome'); }) Ở đây router laravel để mặc...

Read More

Bài 02: Cài đặt laravel trên môi trường window

Bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cài đặt một project laravel trên môi trường windown như thế nào. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Xampp , Composer và cách cài đặt laravel thông qua composer. Cài đặt Xampp Đầu tiên chúng ta cần cài đặt môi trường, để làm việc với PHP trên windown. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng Xampp để cài đặt môi trường. Truy cập vào trang chủ của xampp  để tải và cài đặt xampp. Sau khi tải xampp ta tiến hành cài đặt như phần mêm bình thường. Sau khi...

Read More

Bài 01: Tổng quan về Laravel 5

Laravel là gì ? Laravel là một open-sources framework nổi tiếng của PHP nó đứng đầu về sổ lượng download trên Packagist cũng như số sao đạt được trên Github. Cha đẻ của Laravel là Taylor Otwell, ông đã giới thiệu laravel lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2011. Từ đó cho đến nay laravel phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng vượt qua nhưng framework PHP khác để trở thành framework  được cộng đồng ưu chuộng và sử dụng nhiều nhất khi phát triển web trên nền tảng PHP. TẠI SAO SỬ DỤNG LARAVEL Authorization Technique: Laravel cung cấp cách triển khai kỹ thuật xác thực một cách đơn giản và dễ dàng, tất cả...

Read More