About

Mục tiêu chính của chúng tôi là tạo ra nơi giao lưu chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm lập trình về công nghệ thông tin. Đóng góp một phần sức lực nhỏ nhoi của mình vào cộng đồng CNTT của Việt Nam. Chúng tôi cố gắng viết các bài viết theo cách tiếp cận lập trình theo hướng Doing – Thinking – Reading. Hy vọng giúp đỡ các bạn mới bước vào nghề lập trình bớt bỡ ngỡ và có tự tin để phát triển nghề nghiệp của mình trong tương lai.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *